welcome to web site of PPT

PPT เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสีที่มีศูนย์บริการตัดและแปรรูปเหล็กเป็นของตนเอง
เราเริ่มเปิดการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสีคุณภาพสูงตั้งแต่ปี 2556 ด้วยการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี
จากบริษัทแม่ของเรา YODOGAWA STEEL WORKS LTD. ซึ่งเป็นผู้นำการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสี
มาโดยเฉพาะด้วยเทคโนโลยีที่สร้างสมมานับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2478
ด้วยเหตุนี้ เราจึงประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตเหล็กเคลือบสีที่ปราศจากสารโครเมียมได้
เป็นบริษัทแรกในภูมิภาคอาเซียน